RMK

Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike – metsaga on kaetud ligi pool meie maismaast ehk 2,2 miljonit hektarit. Omakorda umbes 40% Eesti metsadest kuulub riigile. Neid metsi hoiab, kasvatab ja majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

RMK tegevusvaldkonnad on:
  •     metsahaldus
  •     metsamajandus
  •     puiduturustus
  •     loodushoid ja puhkemajandus
  •     taimla- ja seemnemajandus